Bisque Ware

Opaque

Found items: 7

Tin White
Stock Code: 2203

Tin White

Firing Range: 1000-1080°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£10.61
£10.08
2.5kg
8
£53.85
£51.16
12.5kg
2
£223.00
£211.85
25kg
0
£323.56
£307.38
Vellum White
Stock Code: 2204

Vellum White

Firing Range: 1100-1180°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
10
£6.18
£5.87
2.5kg
2
£29.87
£28.38
12.5kg
0
£121.55
£115.47
25kg
0
£176.00
£167.20
Snow White
Stock Code: 2208

Snow White

Firing Range: 1040-1150°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£6.39
£6.07
2.5kg
14
£31.01
£29.46
12.5kg
2
£130.96
£124.41
25kg
5
£183.00
£173.85
White Eggshell Matt
Stock Code: 2212

White Eggshell Matt

Firing Range: 1040-1150°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
1
£3.51
£3.33
2.5kg
0
£15.38
£14.61
12.5kg
0
£62.46
£59.34
25kg
0
£86.86
£82.52
Opaque Tin
Stock Code: 2633

Opaque Tin

Firing Range: 1220-1280°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£7.53
£7.15
2.5kg
2
£35.13
£33.37
12.5kg
0
£175.98
£167.18
25kg
3
£344.62
£327.39
White Hot
Stock Code: 2927

White Hot

Firing Range: 1230-1280°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£9.27
£8.81
Frozen White
Stock Code: 2931

Frozen White

Firing Range: 1230-1280°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£6.24
£5.93

Found items: 7