Bisque Ware

Opaque

Found items: 7

Tin White
Stock Code: 2203

Tin White

Firing Range: 1000-1080°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£10.61
£10.08
2.5kg
7
£53.85
£51.16
12.5kg
2
£223.00
£211.85
25kg
0
£323.56
£307.38
Vellum White
Stock Code: 2204

Vellum White

Firing Range: 1100-1180°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
17
£5.93
£5.63
2.5kg
8
£28.49
£27.07
12.5kg
0
£115.71
£109.92
25kg
0
£167.50
£159.13
Snow White
Stock Code: 2208

Snow White

Firing Range: 1040-1150°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
0
£6.39
£6.07
2.5kg
8
£31.01
£29.46
12.5kg
0
£130.96
£124.41
25kg
0
£183.00
£173.85
White Eggshell Matt
Stock Code: 2212

White Eggshell Matt

Firing Range: 1040-1150°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
6
£3.51
£3.33
2.5kg
0
£15.38
£14.61
12.5kg
0
£62.46
£59.34
25kg
0
£86.86
£82.52
Opaque Tin
Stock Code: 2633

Opaque Tin

Firing Range: 1220-1280°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
5
£7.53
£7.15
2.5kg
1
£35.13
£33.37
12.5kg
0
£175.98
£167.18
25kg
1
£344.62
£327.39
White Hot
Stock Code: 2927

White Hot

Firing Range: 1230-1280°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
2
£10.99
£10.44
2.5kg
1
£53.58
£50.90
12.5kg
0
£228.90
£217.46
25kg
0
£415.54
£394.76
Frozen White
Stock Code: 2931

Frozen White

Firing Range: 1230-1280°C

Sizes
Stock
 
Price
500g
5
£6.24
£5.93
2.5kg
9
£29.72
£28.23
25kg
0
£222.44
£211.32

Found items: 7