Books

Bisque Ware

Potclays

Found items: 8

Oxidizing St Thomas
Stock Code: 1102

Oxidizing St Thomas

Firing Range: 1140-1285°C

Sizes
Stock
 
Price
12.5kg
78
£12.06
White St Thomas
Stock Code: 1106

White St Thomas

Firing Range: 1160-1300°C

7 in stock
£15.75 (Ex VAT)
Flecked Stoneware
Stock Code: 1109

Flecked Stoneware

Firing Range: 1160-1290°C

25 in stock
£16.45 (Ex VAT)
S/W Throwing Body

S/W Throwing Body

Firing Range: 1160-1290°C

21 in stock
£16.17 (Ex VAT)
Craft Crank
Stock Code: 1114

Craft Crank

Firing Range: 1170-1300°C

67 in stock
£17.20 (Ex VAT)
HF Porcelain
Stock Code: 1149

HF Porcelain

Firing Range: 1220-1295°C

38 in stock
£27.14 (Ex VAT)
MODELLING CLAY

MODELLING CLAY

Firing Range: 1180-1280°C

4 in stock
£15.17 (Ex VAT)
Original Raku
Stock Code: 1154

Original Raku

Firing Range: 900-1300°C

Temporarily out of stock
£11.53 (Ex VAT)

Found items: 8