Books

Bisque Ware

Potclays

Found items: 6

Oxidizing St Thomas
Stock Code: 1102

Oxidizing St Thomas

Firing Range: 1140-1285°C

Sizes
Stock
Price
12.5kg
0
£14.04
White St Thomas
Stock Code: 1106

White St Thomas

Firing Range: 1160-1300°C

13 in stock
£16.53 (Ex VAT)
Flecked Stoneware
Stock Code: 1109

Flecked Stoneware

Firing Range: 1160-1290°C

13 in stock
£16.01 (Ex VAT)
S/W Throwing Body
17 in stock
£14.39 (Ex VAT)
Craft Crank
Stock Code: 1114

Craft Crank

Firing Range: 1170-1300°C

Temporarily out of stock
£16.19 (Ex VAT)
HF Porcelain
Stock Code: 1149

HF Porcelain

Firing Range: 1220-1295°C

9 in stock
£21.62 (Ex VAT)

Found items: 6